Alebos Historia

Alebo Pensionat är ett tidstypiskt kulturminne, ett kurhotell, byggt i timmer 1897, etablerat vid hälsokällan i Alebodal i utkanten av Unnaryd.


Hälsokällan har varit känd sedan 1600-talet. Hotellet fungerade de första åren uteslutande som kurort och badanstalt. Man kombinerade där brunnsdrickning med olika hälsobad, allt under läkartillsyn.


Än idag rinner källan till i Alebo brunn, och våra gäster kan än idag få sig ett glas av det mytomspunna vattnet.